Program pentru pregatirea debutantilor la examenul national de acordare a definitivării in invatamant

În perioada 13.06.2015 – 26.06.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, avizat de M.E.C.Ș., cu durata de 24 ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ în anul școlar 2014-2015. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Curriculum și proiectare școlară”; ”Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de învățământ( Frontal, grupal și individual) Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară”; ” Elemente de psihopedagogie școlară”.
Cursanții au avut oportunitatea să își consolideze competențe privind cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a concepetelor pedagogice și psiho-pedagogice, oferind totodată resurse informaționale, științifice și de specialitate pentru planificarea și dezvoltarea carierei didactice aflate la debut.

Formatori:
Prof. Ranciu Mioara – I.S.J. Tulcea;
Prof. Bumbac Carmen Gabriela – Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Prof. Chistrugă Valea – Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea;

Responsabil: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea