Program de formare „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” – grupa 6

În perioada mai – iunie 2016, s-a desfășurat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili.
Grupa de formabili a fost constituită din 26 cursanți, cadre didactice și personal didactic auxiliar din școlile tulcene.
În cadrul celor două module, „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” și „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”, s-a urmărit dezvoltarea de competențe, cum ar fi:

Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple;
Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.

Formator: Ivan Alexandra Mara, informatician Casa Corpului Didactic Tulcea