Program de formare „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” – grupa 2

În perioada 14.09.2015 – 2.10.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, furnizat de SIVECO România SA, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 25 cursanți, cadre didactice din municipiul și județul Tulcea.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare”
2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”,
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind:
– Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
– Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple;
– Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
– Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.

Formator: Ivan Alexandra Mara, Casa Corpului Didactic Tulcea