Program de formare „Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare”

În perioada 5 – 20 mai 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare, avizat M.E.N., durata 24 ore, având ca grup țintă 17 cadre didactice din unitățile școlare din județul Tulcea. Structurat într-un format preponderent aplicativ, cursul a contribuit la îmbunătățirea abilităților necesare pentru proiectarea și desfășurarea activităților de educație remedială și asistență socio-educativă, precum și de proiectare a practicilor/demersurilor incluzive, de integrare a elevilor/tinerilor cu dificultăți în învățare.
Programul de formare s-a desfășurat în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, în care Casa Corpului Didactic Tulcea este partener, implementat în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2017.
Formatorii programului:
– Mioara Ranciu – inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea;
– Monica Petre – inspector școlar pentru matematică-informatică, I.S.J. Tulcea;
– Cătălina Aurelia Ilie – profesor consilier școlar, C.J.R.A.E. Tulcea;
– Raluca Brîndușa Petre – conferențiar universitar doctor, Universitatea ”Ovidius” Constanța;
– Maria Suciu – profesor pentru învățământ primar, Școala Gimnazială nr.1 Măcin.

Romanian Training – agenda și plan sesiuni