Program de formare ”Școala incluzivă”- grupa 2

În perioada februarie – martie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Școala incluzivă”, acreditat de M.E.N., cu durata de 70 de ore și 17 credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 29 de cadre didactice din județul și municipiul Tulcea.
Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele module:
1.”Educația incluzivă”;
2. ”Integrarea copiilor cu CES în școala românesacă”;
3. ”Școala fără discriminare”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind aplicarea unor strategii de lucru eficiente, pentru dezvoltarea unor practici incluzive adaptate nevoilor specifice clasei/ şcolii, competențe în domeniul incluziunii elevilor cu cerinţe educative speciale, precum și competenţe de implementare optimă a strategiilor şi instrumentelor de combatere a fenomenului de discriminare în şcoală şi de asigurare a accesului egal la educaţie tuturor copiilor.
Participanții au apreciat utilitatea și relevanța conținuturilor abordate pentru activitatea lor didactică, precum și caracterul inedit al informațiilor acumulate despre istoria și tradițiilor etniei rrome.

Formatori:
– Peiciu Marinela – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Tulcea;
– Ilie Cătălina – consilier școlar, Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea;
– Stoica Gabriel – inspector școlar pentru minorități, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.