Program de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”

În perioada 07.12.2017-30.01.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, program acreditat prin O.M. nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea în şcolile tulcene. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:

1.Familia. Coordonatele și nevoile/cerințele ei contemporane. Situații care cer sprijinirea copilului în familie;
2.Relația Școală-Părinți-Comunitate;
3.Parteneriatul educațional;
4.Aplicarea practicilor incluzive;
5.Asigurarea respectării drepturilor copilului;
6.Promovarea egalității de șanse în educație.

Cadrele didactice participante au avut posibilitatea să-și dezvolte competențe privind: utilizarea unor noi metode de rezolvare a unor situații de risc; proiectarea unor strategii viabile de sprijin a copilului în familie în situații critice; elaborarea unor programe de colaborare între școală și familie; elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor.
Formator: Gabriela Nichifor, director C.C.D. Tulcea