Program de formare ”Managementul conflictelor din mediul scolar – nivel II” – grupa 8

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în perioada aprilie-mai 2016, programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”, acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 25 de cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli din municipiul Tulcea.

Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
– Introducere în medierea educaţională;
– Comunicare. Negocierea conflictelor;
– Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională.

Participanții au avut posibilitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii realiste de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală, elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-comunitate, elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la dezvoltarea culturii dialogului în mediul şcolar.

Formator: Prof. Cătălina-Aurelia Ilie, consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea
Responsabil program: Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea.