Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”-grupa 3

În perioada 12.03.2015- 30.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 29 cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli din orașul Măcin. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
– „Introducere în medierea educaţională”;
– „Comunicare. Negocierea conflictelor”;
– „Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare; utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală; elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală- comunitate; elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.
Formator: Prof. Cătălina-Aurelia Ilie-consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea
Responsabil: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea