Program de formare „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” – grupa 7, seria 2017-2018

În perioada martie – iunie 2018, la Casa Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat programul de formare “Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, cu durata de 102 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili.
Grupa de formabili a fost constituită din 23 cursanți, cadre didactice și personal didactic auxiliar din școlile tulcene.
Cele 7 module au vizat dezvoltarea competențelor privind: operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică; orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple; integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice; Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.

Formator: Ivan Alexandra Mara, informatician Casa Corpului Didactic Tulcea