Program de formare ”Informatică și TIC în gimnaziu clasa a V-a

În perioada 18 septembrie – 14 octombrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a”, furnizor casa Corpului Didactic Brăila, program organizat la solicitarea M.E.N, acreditat prin OMEN nr. 4586/09.08.2017, cu durata de 60 de ore, și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili constituită din cadre didactice care predau disciplina Informatică și TIC la clasa a V-a, în anul școlar 2017-2018, în școlile din mediul urban și rural ale județului Tulcea.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: ”Sisteme de calcul”, ”Sisteme de operare”, ”Internet”, ”Editor grafic”, Algoritmi”, ”Metodica predării disciplinei Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind: utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației, elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor. Modul de abordare a conținuturilor de către formator prin tratarea tematicilor cu exemple relevante și variate și aplicații practice a dus la consolidarea competențelor vizate de programa cursului de formare.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, schimbul de opinii, experiențe, resursele noi prezentate pe platforma www.informaticainscoli.ro și activitățile cu caracter practic-aplicativ desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculum-ul programului.

Formator:
Prof. metodist Șerban Laura-Aurelia – Casa Corpului Didactic Tulcea