Program de formare „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic” 2017 – 2 grupe

În luna iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 16 ore.

Grupele de formabili au fost constituite din profesori evaluatori la examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar.

Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:

1. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru certificarea calificărilor profesionale din învățământul profesional și tehnic. Obiective/ competenţe din programă şi obiectivele de evaluare. Analiza competenţelor şi proiectarea obiectivelor de evaluare.

2. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul şi obiectivele evaluării. Evaluare. Aplicații practice specifice evaluării și certificării calificărilor profesionale.

3. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Modalităţi de obiectivare a aplicării baremului şi de reducere a diferenţelor de notare. Aplicații practice.

4. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. Concordanţa dintre rezultatele învăţării,obiectivele de evaluare formulate, obiectivele/ competenţele programei. Aplicații practice specifice evaluării și certificării calificărilor profesionale.

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare.

Cursul a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice participante, care au apreciat modul de abordare a conținuturilor, modul de parcurgere prin exemple explicite și, în mod deosebit, activitățile practice desfășurate în scopul consolidării competențelor de evaluare în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic.

Formatori:

Ocneanu Lisaveta – inspector școlar discipline tehnice

Șerban Laura – profesor metodist discipline tehnice

Responsabil: Prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea