Program de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar” – 2017

În perioada mai-iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, program acreditat prin O.M. Nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea în şcolile tulcene. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
– Familia. Coordonatele și nevoile/cerințele ei contemporane. Situații care cer sprijinirea copilului în familie;
– Relația școală-părinți-comunitate;
– Parteneriatul educațional;
– Aplicarea practicilor inclusive;
– Asigurarea respectării drepturilor copilului;
– Promovarea egalității de șanse în educație.
Cadrele didactice participante au avut posibilitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea unor noi metode de rezolvare a unor situații de risc, proiectarea unor strategii viabile de sprijin a copilului în familie în situații critice, elaborarea unor programe de colaborare între școală și familie, elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor.

Formator: Gabriela Nichifor – director CCD Tulcea
Coordonator program: prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea