Program de formare ”Curs de limba engleza”

În perioada mai-iunie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Curs de limba engleză”, program avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 36 ore. Cele două grupe de formabili au fost constituite din cadre didactice din învăţământul preuniversitar tulcean, la care s-au adăugat beneficiari proveniți din alte instituții.
Cursanții au avut oportunitatea să-și dezvolte următoarele competențe: ascultarea, citirea, participarea la conversație, discursul oral și exprimarea scrisă în limba engleză.
Programul de formare a avut impact pozitiv asupra participanților, aspect reieșit din analiza chestionarelor de evaluare a cursului și a prestației formatorului, prof. Stoian Mădălina. Formabilii au apreciat modul de abordare a conținuturilor, predarea-învățarea temelor în manieră interactivă, crearea contextelor pentru inițializarea conversațiilor și aplicarea cunoștințelor dobândite în practică. Suportul de curs și informațiile achiziționate au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea abilităților de vorbire, ascultare, citire și scriere în limba engleză.
Sesiunile de formare au avut loc la Colegiul ”Brad Segal” Tulcea, partener al Casei Corpului Didactic Tulcea.

Responsabil program: Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea