Program de formare ”Asigurarea calității în educație”

În perioada mai 2017 – iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Asigurarea calității în educație”, acreditat prin OMEN nr. 4383/22.08.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 22 credite profesionale transferabile, pentru două grupe de formabili.
Grupele de formabili au fost constituite din cadre didactice care își desfășoară activitatea în școlile tulcene.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:
”Educația de calitate”, ”Evaluarea externă”, ”Evaluarea internă”și ”Platforma educațională”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind: proiectarea și implementarea activităților de îmbunătățire a calității educației în baza autoevaluării școlii; activitatea de evaluare a performanțelor, a calității mediului educațional, a comportamentului și schimbărilor realizate în procesul educațional; cunoașterea și aplicarea noțiunilor necesare gestionării corecte a procesului de evaluare internă și externă; analiza activitățiilor școlii din perspectiva indicatorilor de calitate; utilizarea unei platforme de instruire în activitatea cotidiană și în educație.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formatori, tematicile relevante pentru activitatea comisiei CEAC din școală și activitățile cu caracter practic-aplicativ desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculum-ul programului.

Formatori:
– Prof. Leon Sania– Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea;
– Prof. metodist Șerban Laura-Aurelia- Casa Corpului Didactic Tulcea

Responsabil program: – Prof. metodist Laura-Aurelia Șerban, C.C.D. Tulcea