Program de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” 2015

În prima parte a lunii septembrie 2015, la Casa Corpului Didactic Tulcea și Colegiul „Brad Segal” Tulcea a fost organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, avizat M.E.C.Ș. cu durata de 16 ore.
Cele 3 grupe de formabili au fost formate din cadre didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 în școlile din mediul urban și rural ale județului .
Calendarul activităților programului de formare a cuprins modulele :„Proiectare” și „Strategii (desfăşurare de proces)”. Cursanții au avut oportunitatea să-și consolideze competenţele de planificare şi proiectare a demersului didactic și să-și formeze competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare;
Formatori:
Prof. Ranciu Mioara – Inspector Școlar General Adjunct – I.S.J. Tulcea;
Prof. Darie Elena – Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” Tulcea;
Coordonator program: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea