Program de formare a profesorilor evaluatori la examenele naționale 2017 – 8 grupe

În perioada mai-iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 16 ore.
Grupele de formabili au fost constituite din profesori evaluatori la disciplinele incluse ca probă la examenele naționale (Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și Bacalaureat). Au fost organizate 8 grupe pentru profesorii evaluatori la următoarele discipline: matematică, română, fizică, chimie, biologie, istorie și științe socio-umane.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
1. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări/ examene naţionale. Obiective/competenţe din programă şi obiectivele de evaluare. Analiza competenţelor şi proiectarea obiectivelor de evaluare.
2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul şi obiectivele evaluării. Evaluare. Aplicații practice.
3. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Modalităţi de obiectivare a aplicării baremului şi de reducere a diferenţelor de notare. Aplicații practice.
4. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. Concordanţa dintre rezultatele învăţării, obiectivele de evaluare formulate, obiectivele/competenţele programei. Aplicații practice.
5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare.
Cursul a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modul de abordare a conținuturilor de către formatori, tratarea tematicilor prin exemple relevante și variate și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul consolidării competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale.
Formatori:
Petrov Daniela –inspector școlar biologie-fizică-chimie
Cara Mihaela – profesor Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Aldea Niculae – profesor Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Băisan Gheorghe – inspector școlar geografie și lb. moderne
Tărcatu Zinaida – inspector școlar limba și literatura română
Dinu Daniela – profesor Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
Petre Monica – inspector școlar matematică-informatică
Anastasiu Liliana – profesor Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea
Căpriță Doru – profesor Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea
Coriu Liliana –inspector istorie, socio-umane

Responsabil program: Prof. metodist Nicolae ARITON