”Prevenirea delincvenței juvenile și a violenței în școli” – grupa 2

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 18 – 24 mai 2018 programul de formare ”Prevenirea delincvenței juvenile și a violenței în școli”, program gratuit, avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore.
Grupa 2 de formabili a fost constituită din cadre didactice din unitățile de învățământ liceale din județul Tulcea.
Programul a oferit formabililor informaţii sintetice cu privire la problematica violenţei şcolare, sugestii de elaborare a unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul școlii, adaptată contextului specific în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, instrumente de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare, sugestii de activităţi ce pot fi derulate în cadrul unei plan de prevenire şi combatere a violenţei, teme de reflecţie, studii de caz, exemple de bune practici care să stimuleze o comunicare reală între toţi actorii şcolari cu privire la problematica violenţei.

Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
– utilizarea instrumentelor de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare;
– elaborarea de strategii de prevenire şi combatere a violenţei, valorificând comunicarea între toţi actorii şcolari;
– proiectarea/planificarea şi evaluarea activităţilor în cadrul unui program de prevenire a delincvenţei.

Formator: profesor consilier școlar Butoi Carmina Lidia – C.J.R.A.E Tulcea

Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae – C.C.D. Tulcea