Monitorizarea Centrelor de Documentare si Informare (CDI) in anul scolar 2014-2015

În perioada februarie-iunie 2015, Casa Corpului Didactic a realizat monitorizarea Centrelor de Documentare și Informare (CDI) din următoarele unități școlare din municipiul și județul Tulcea:
– Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea,
– Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu” Tulcea,
– Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea,
– Scoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag,
– Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea,
– Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel,
– Școala Gimnazială Chilia Veche.
Aspectele urmărite au fost: stadiul de funcționare al CDI, utilizarea eficientă a resurselor și portofoliul responsabilului CDI.
Activitatea de monitorizare a fost efectuată de dna. Doina Sbârnea, coordonator CDI la nivel de județ. Toate informațiile colectate în urma acestei activități vor fi cuprinse în raportul de monitorizare și analiză a rezultatelor, elaborat pentru anul școlar 2014-2015.