Lectura ca modalitate de petrecere a timpului liber

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale, în data 29 ianuarie 2019, activitatea metodică a bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI, cu tema ”Lectura ca modalitate de petrecere a timpului liber ”.
Activitatea s-a desfășurat sub egida ”Anului cărții în România” și a dezbătut importanța lecturii și a nenumăratelor motive pentru care toți ar trebui să citim. Elevii au desfășurat activități care au demonstrat că indiferent de motivul pe care-l avem, dacă ne vom face un obicei din citit, finalitatea va fi că vom avea o viață mai bună. Elevii au desfășurat diverse activități, au întocmit fișa de lectură a ultimei cărți citite, recenzia mai multor fragmente din romanul lui Mark Twain, Tom Sawyer și a altor cărți și au participat la discuții și jocuri de rol.
Pornind de la aceasta coordonatorii activității, doamnele învățătoare Andone Maria, Pericleanu Alina și bibliotecarul Răceu Paula, au încercat să găsească modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură, grupul țintă fiind constituit din elevii clasei a IV-a Step by Step.
La activitate au participat bibliotecari școlari, responsabili CDI și coordonatorul biblioteci școlare/CDI, Doina Sbârnea.