Întâlnire de lucru proiect ACCED

Echipa de implementare a Casei Corpului Didactic Tulcea, partener în Proiectul POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise”, s-a reunit sâmbătă, 3 noiembrie 2018, pentru a planifica activitățile asumate: organizarea procesului de formare a specialiștilor pentru prevenirea abandonului școlar, asigurarea serviciilor de consiliere educațională în programul de prevenție pentru elevi și în programul suport pentru educație timpurie, implementarea conceptului de TLeducație, crearea și difuzarea de resurse educaționale video. Au participat experții implicați în realizarea activităților din partea partenerului C.C.D. Tulcea, precum și managerul de proiect și expertul coordonator educațional, reprezentanți ai liderului de proiect I.S.J. Tulcea.