În atenția cadrelor didactice_programe de formare noi

Vă informăm că Oferta de programe de formare pentru semestrul II, an școlar 2018-2019, publicată pe pagina web www.ccdtulcea.ro, secțiunea Înscrieri online cursuri, a fost actualizată cu următoarele programe:

1. INSPECTOR RESURSE UMANE, Curs autorizat ANC 20 ore, grup țintă – Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice, 260 lei, Inspector resurse umane

2. PATRIOTISM ȘI INTERCULTURALITATE EUROPEANĂ, Acreditat M.E.N. 100 ore/25 CPT, grup țintă – Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, 400 lei, Patriotism și interculturalitate europeană

3. METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII – EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Acreditat M.E.N. 120 ore/30 CPT, grup țintă – Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, 400 lei, Metodica predării predării-învățării-evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar