In atentia absolventilor programului de formare „Modalitati de formare a competentelor cheie ale prescolarului si scolarului mic”

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ”Modalități de formare a competențelor cheie ale preșcolarului și școlarului mic”, la sediul din Tulcea, str.Alunișului nr.7, de luni până vineri, între orele 8-16:30, pentru ridicarea atestatelor de formare continuă.
Atestatele se ridică exclusiv de către titularii acestora sau de persoana împuternicită conform art.14, alin. (3) din O.M.E.C.Ș. nr.5481/14 octombrie 2015, până la data de 28 februarie 2017. După această dată, atestatele neeliberate se vor arhiva.

LISTA ABSOLVENȚI

Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com.