FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Cum beneficiez de formare continuă

Înscriere online cursurihttps://ccdtulcea.ro/wp/inscrieri-online-cursuri/

Informare GDPR - https://ccdtulcea.ro/wp/protectia-datelor-cu-caracter-personal/

Informare recunoaștere / echivalare programe specialeDetalii

Teleșcoala: http://www.tvr.ro/telescoala_1.html

Instrumente utile pt. zone defavorizate:

RED realizate de experții conținut didactic în cadrul proiectului CCD_ACCED 106346

https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos

Site Ministerul Educației și Cercetării

Oportunități de formare

1. Programe de formare avizate M.E.C.
Grup țintă cadre didactice din județul Tulcea

2. Programe de formare acreditate M.E.C.
Grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar

Cursuri în derulare

Activități de consiliere privind utilizarea platformei GSuite

Activități identificare nevoi de formare/analiză impact

Noutăți

Date de Contact

Adresa email: contact@ccdtulcea.ro

Tel. 0240 516656 / Fax 0240 511379

Site CCD Tulcea: https://ccdtulcea.ro/wp/

Facebook CCD Tulcea: https://www.facebook.com/ccdtulcea/

Buletin informativ/Presăhttps://ccdtulcea.ro/wp/category/buletin-informativ-presa/

Help Desk – Cherciu Cristina Sinduța, profesor metodist CCD Tulcea,
formareonline@ccdtulcea.ro

Email corespondență pentru online: formareonline@ccdtulcea.ro

Formular de contacthttps://ccdtulcea.ro/wp/contact/