FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Cum beneficiez de formare continuă

Oportunități de formare

1. Programe de formare avizate M.E.
Grup țintă personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

2. Programe de formare acreditate M.E. - furnizor C.C.D. Tulcea
Grup țintă personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

3. Programe de formare acreditate M.E. - în parteneriat
Grup țintă personal didactic din învățământul preuniversitar.

Echivalare credite profesionale transferabile

Cursuri în derulare

Activități de consiliere privind utilizarea platformei GSuite

Activități consiliere formare continuă

Noutăți

Date de Contact

Adresa email: contact@ccdtulcea.ro

Tel. 0240 516656 / Fax 0240 511379

Site CCD Tulcea: https://ccdtulcea.ro/

Facebook CCD Tulcea: https://www.facebook.com/ccdtulcea/

Buletin informativ/Presăhttps://ccdtulcea.ro/wp/category/buletin-informativ-presa/

Help Desk – Cherciu Cristina Sinduța, profesor metodist CCD Tulcea,
formareonline@ccdtulcea.ro

Email corespondență pentru online: formareonline@ccdtulcea.ro

Formular de contacthttps://ccdtulcea.ro/wp/contact/