Eliberare atestate programul de formare ”ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI”

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, la sediul din Tulcea, str.Alunișului nr.7, conform programului de eliberare atestate, pentru ridicarea atestatelor de formare continuă.
Atestatele se ridică exclusiv de către titularii acestora sau de persoana împuternicită conform art.14, alin. (3) din O.M.E.C.Ș. nr.5481/14 octombrie 2015, până la data de 31 iulie 2018. După această dată, atestatele neeliberate se vor arhiva.
LISTA ABSOLVENȚI
Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com .