Eliberare atestate programe de formare

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programelor de formare menționate mai jos, la sediul din Tulcea, str. Alunișului nr.7, începând de luni, 1.10.2018, conform programului de eliberare atestate afișat pe site-ul www.ccdtulcea.ro, pentru ridicarea atestatelor de formare continuă.
1. Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală, seria 2017-2018
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 6
2. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, seria 2017-2018 – Grupa 1
Atestatele se ridică exclusiv de către titularii acestora sau de persoana împuternicită conform art.14, alin. (3) din O.M.E.C.Ș. nr.5481/14 octombrie 2015, până la data de 30 noiembrie 2018. După această dată, atestatele neeliberate se vor arhiva.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com .