Eliberare atestate program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – seria 2016-2017

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar ”, la sediul din Tulcea, str. Alunișului nr.7, începând de joi, 22.02.2018, conform programului de eliberare atestate/adeverințe afișat pe site-ul www.ccdtulcea.ro.
Vă rugăm să aveți în vedere Precizările privind eliberarea atestatelor publicate AICI.
LISTA ABSOLVENȚI
Informații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 0240 516656 și la adresa de email: ccd_tl@yahoo.com .