Dezbatere viziune M.E.N. ”Educația ne unește”

Miercuri, 29 mai 2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat dezbaterea viziunii ”Educația ne unește”, lansată de Ministerul Educației Naționale , la care au participat angajați și colaboratori ai instituției.
Au fost abordate temele cuprinse în viziune precum: Valorile și principiile, Roluri și relații între actorii și factorii implicați în educație, Formarea cadrelor didactice, Management leadership educațional și cultura școlii.
Pentru fiecare dintre subiecte participanții au menționat ce este valoros, limitările și au făcut recomandări.
Evenimentul a fost coordonat de către doamna director Gabriela Nichifor.