Dezbatere si oratorie

Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) Dobrogea și Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea a organizat în zilele de 25-26 aprilie 2015 sesiunea de formare intitulată „Dezbatere și oratorie”. Grupul țintă a fost format din cincisprezece cadre didactice din municipiul și județul Tulcea, interesate să îi inițieze pe elevi în arta de a vorbi în public, arta de a compune și de a rosti discursuri.
Participanții au primit informații despre elementele necesare susținerii unei dezbateri, tipuri de dezbateri, elemente de retorică și stil, etica în dezbateri. Sesiunea de formare a înregistrat un feedback foarte bun din partea participanților, fiind apreciată ca utilă și interesantă.
Activitatea a fost susținută de dna. asistent universitar Carmen Ciornea, președintele Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) Dobrogea.