”Dezbatere și oratorie – formarea competențelor de argumentare la elevi”

În luna aprilie 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Dezbatere și oratorie – formarea competențelor de argumentare la elevi”, program gratuit organizat la solicitarea I.S.J Tulcea, avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din unitățile de învățământ liceal din județul Tulcea, coordonatori ai echipelor participante la olimpiada națională ”Tinerii Dezbat”.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:
”Formatul World Schools. Adaptarea pentru competitia „Tinerii Dezbat”; Moțiunea”, ”Structura argumentarii; Modelul ARDEI; Vizionare secvențială a unui meci de dezbatere”, ”Contraargumentarea in dezbateri; Rolurile vorbitorilor”, ”Construcția de caz: conturarea contextului, definirea termenilor relevanți, diviziunea cazului, prezentarea propriei părți de caz, dezvoltarea argumentului; Participarea la un meci demonstrativ de dezbatere și oratorie”, ”Elemente de arbitraj; Modul în care se adoptă decizia; Modul/modurile în care se oferă feedback; Arbitrarea meciului demonstrative”, ”Etica în dezbateri; Activitatea de club”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
– selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării informației;
– exersarea gândirii logice și de a urmări critic un mesaj;
– proiectarea, conducerea și realizarea procesului de a organiza o dezbatere;
– manifestarea capacității de a folosi dezbaterea ca metodă didactică;
– organizarea și structurarea ideilor;
– dezvoltarea de abilități de lucru în echipe și de a prezenta o cauza comună.
În data de 28.04.2018, în Sala de festivități a Palatului Copiilor Tulcea a avut loc un meci demonstrativ, ca parte a activității de formare și evaluare a participanților. La această activitate au participat 23 de profesori și 46 de elevi.
Moțiunea care a stat la baza meciului Debate a fost: ”Acest parlament consideră că lectura este mai captivantă decât jocurile pe calculator”.
Coordonatorii celor două echipe care au susținut dezbaterea sunt Gherasim Lenuța, profesor la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea și Colioglu Matei Mariana, profesor la Liceul Teoretic ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin.
După meciul demonstrativ a avut loc o sesiune de formare și evaluare privind elementele de arbitraj.

Formator: Felea Laura Nicoleta – director Palatul Copiilor Tulcea
Reprezentant I.S.J. Tulcea – prof. Marinela Peiciu, inspector școlar pentru proiecte educaționale

Responsabil program: – Prof. metodist Șerban Laura Aurelia, C.C.D. Tulcea