Cursuri de învățare a limbii chineze – lansare oficială

Vineri, 9 februarie 2018, în sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea au fost lansate oficial cursurile de limbă şi civilizaţie chineză organizate de către Institutul „Confucius” al Universităţii „Transilvania” din Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Casa Corpului Didactic Tulcea și Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. La întrunire au luat parte:
– Adriana Florescu, director executiv al Institutului „Confucius” din cadrul Universităţii „Transilvania”;
– Yang Zhaoyu și Sun Yuanyuan, directori a Institutului „Confucius” din partea Chinei;
– Li Yangfan, formator voluntar de origine chineză;
– Lucica Popișcă, inspector școlar general al I.S.J. Tulcea;
– Gabriela Nichifor, director al Casei Corpului Didactic Tulcea, coordonator cursuri pentru adulți;
– Marinela Peiciu, inspector școlar, coordonator cursuri pentru elevi;
– Reprezentanți ai Palatului Copiilor Tulcea, Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea.
Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza Cursul de învățare a limbii chineze – iniţiere
Publicul ţintă vizat fiind personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, precum și categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice.
Cursul de învățare a limbii chineze – nivel inițiere reprezintă una dintre activitățile prevăzute în parteneriatul pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a încheiat cu Institutul Confucius din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Totodată, reprezintă și o opțiune la nivel local, rezultată dintr-un parteneriat pe care autoritățile din județul Tulcea îl implementează împreună cu Ambasada Chinei la București. Activitățile de formare oferă elemente de bază ale limbii chineze atât din punct de vedere structural, cât și conversațional, precum și prezentarea unor aspecte generale privitoare la civilizația și cultura chineză.