Consfătuirea anuală a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat joi, 25 octombrie 2018, la sediul C.C.D. Tulcea, Consfătuirea anuală a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI din unitățile de învățământ din municipiul și județul Tulcea. Activitatea s-a desfășurat prin intermediul sistemului de teleprezență din următoarele centre: Casa Corpului Didactic Tulcea, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag.
Consfătuirea a avut ca ordine de zi prezentarea Raportului de activitate al centrelor de documentare și informare/bibliotecilor școlare pentru anul școlar 2017–2018, Calendarul activităților metodice și culturale, Graficul de monitorizare Biblioteci/CDI, prezentarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2018-2019, noutăți legislative.
Profesorul metodist Nicolae Ariton a prezentat o recenzie la cărțile donate către Casa Corpului Didactic Tulcea și 25 biblioteci școlare, al căror autor este prof. Nicolae Rusali.
Participanții au agreat noua modalitate de participare la activități utilizând sistemul de teleprezență și punerea în valoare a activităților desfășurate prin înființarea unui cont de facebook destinat bibliotecarilor școlari din județul Tulcea.
Activitatea a fost susținută de coordonatorul bibliotecilor școlare/centrelor de documentare din județ, doamna Doina Sbârnea și domnul profesor metodist Nicolae Ariton.