Conferinţa naţională a bibliotecarilor din casele corpului didactic – „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti şi Asociaţia Bibliotecarilor din România au organizat în zilele de 15 – 16 mai 2017, Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic “Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”. La conferinţă au participat bibliotecari ai caselor corpului didactic, metodişti, bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării.
Scopul evenimentului a fost diseminarea de bune practici în bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare dezvoltate în concordanţă cu contextul instituţional specific fiecărei unităţi de învăţământ. Activitatea a fost moderată de Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo și Dr. Florina Brat, Cuvântul de deschidere a fost rostit de Conferenţiar Universitar Dr. Mireille Carmen Rădoi, Director General – Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”.
Conferința s-a desfășurat în trei secțiuni, pe teme de interes pentru participanți, alocuțiunile principale fiind susținute de:
– Dr. Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării – “Accesul la informaţiile online”;
– Dr. Gabriela Băran, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării – “Servicii de informare şi produse documentare în învăţământul preuniversitar”.
– Dr. Florina Brat, Biroul Executiv al Secţiunii ABR “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”; Şef serviciu perfecţionare, asistenţă metodologică., documentare (Secţia Pedagogică “I.C. Petrescu” – Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”
Casa Corpului Didactic Tulcea a fost reprezentată de bibliotecar Doina Sbârnea.