Conferința de lansare a proiectului ACCED

Vineri, 5 octombrie 2018, în Sala de festivități a Palatului Copiilor Tulcea a avut loc conferința de lansare a proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile dezavantajate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”.
Prin acest proiect, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Tulcea în calitate de Partener vor contribui la diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.
Lucrările conferinței de lansare au fost susținute de membri ai echipei de proiect și de reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea și Instituției Prefectului Județul Tulcea, prezenți la eveniment.