Concursul MAGISTER UNESCO oportunitate de dezvoltare profesionala pentru cadrele didactice

Pe baza parteneriatului încheiat între Comisia Națională pentru UNESCO, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Casa Corpului Didactic Tulcea, cadrele didactice care predau limba și literatura română, matematică și limba engleză, nivel gimnazial și liceal, sunt invitate să participe la concursul MAGISTER UNESCO, ediția a V-a a Forumului Educațional MAGISTER.
Concursul este dedicat cadrelor didactice cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru probleme fundamentale din domeniile educației, științei si culturii.
Cadrele didactice participante la concurs vor pregăti o lucrare ştiinţifică/didactică cu un conţinut didactic educaţional, inter şi/sau transdiciplinar, să fie inovative și să respecte prevederile legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

Concursul „MAGISTER UNESCO” are doua faze:
– Județeană – cu termenul limită de transmitere a lucrărilor de 1 MARTIE 2017.
Lucrările vor fi transmise numai în format electronic, respectându-se obligatoriu modalitățile de mai jos:
1) Poștă, pe suport optic (CD/DVD), la adresa Casei Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului, Nr.7, Tulcea, cod 820204, menţionându-se pe plic PROIECT “MAGISTER UNESCO”, precum și numele scolii / liceului și adresa completa a acesteia / acestuia, inclusiv datele de contact ale participanților (nume, prenume, telefon, e-mail) sau predare pe CD/DVD la secretariatul Casei Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului, nr. 7.
și
2) E-mail, pe adresa de e-mail ccd_tl@yahoo.com, in atenția dlui Prof. Nicolae Ariton.
Modalitatea de transmitere a lucrărilor este obligatorie în ambele forme si nerespectarea sa poate duce la descalificare.
– Națională – Rezultatele jurizării vor fi anunțate in cadrul Forumului Educațional MAGISTER , din data de 19 mai 2017, sala „Aula Magna” a Universității „Andrei Șaguna”, Constanța.

Detalii privind participarea la concurs se regăsesc în Regulamentul atașat acestui mesaj. Persoană de contact: prof. metodist Nicolae Ariton, nicolaeariton@gmail.com, tel. 0736351889