Centenarul Marii Uniri sărbătorit la Școala Gimnazială Greci în cadrul activității metodice a bibliotecarilor școlari

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială Greci, în data 27 noiembrie 2018, activitatea metodică a bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI, cu tema ”Îmbunătățirea competenței de lectură a elevilor prin intermediul bibliotecii școlare/CDI”. Activitatea a pus în dezbatere importanța strategiilor utilizate în cadrul activităților de lectură cu elevii și s-a încheiat cu un moment dedicat Centenarului României.
Doamna director Anișoara Darie a făcut cunoscute realizările obținute de elevii școlii, premii și distincții obținute la concursul școlar național ”Universul cunoașterii prin lectură”, precum și implicarea școlii în proiectul ”Erasmus” Modern classes for digital natives”.
Materialele prezentate au fost elaborate de doamna profesor Nicoleta Lazăr și responsabilul CDI, Angelica Naciu. La activitate au participat bibliotecari școlari și responsabili CDI din școlile afiliate filialei C.C.D. – Cerna, cadre didactice, elevi și coordonatorul biblioteci școlare/CDI, Doina Sbârnea.