Programe de formare

Program de formare_ Managementul comunicării și relații publice_grupa 1

 10 mai 2021  11:39:19

În perioada 20.03.2021 – 07.05.2021, Casa Corpului Didactic a desfășurat online, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, acreditat prin O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore, 10 CPT, pentru prima grupă de formabili alcătuită din personal didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control […]

Program de formare formare online ”Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă”

 21 aprilie 2021  04:10:51

În perioada 03.04.2021 – 17.04.2021, prima grupă formată din 31 de profesori care predau în unitățile de învățământ din județul Tulcea, a parcurs programul de formare ”Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă”, susținut de domnul Viorel Agheană, lector universitar doctor în cadrul Universității București, Facultatea de […]

Programul de formare ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)

 22 martie 2021  08:34:40

Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat în perioada 27.02.2021-20.03.2021, programul de formare ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 16 ore. Grupa de formabili a cuprins 35 de profesori care predau la Școala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea. […]

Curs de perfecționare secretar

 5 martie 2021  08:27:53

În perioada 15 februarie – 3 martie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat online cursul de perfecționare secretar, avizat M.E.C., cu durata de 12 ore, grupul țintă fiind format din profesori și secretari anagajați în unitățile de învățământ preuniversitar. Sesiunile de formare au facilitat cunoașterea cadrului legislativ, a regimului actelor de studii și al […]

Curs de formare online ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

 15 februarie 2021  11:50:41

În perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul avizat M.E.C. cu titlul ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1. În cadrul programului de formare online, cursanții și-au format/dezvoltat competențe privind utilizarea de tehnici de consiliere psihopedagogică și de instrumente digitale în activitatea de consiliere online, precum […]

Program de formare online ”Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”

 7 decembrie 2020  13:17:09

Programul de formare continuă ”Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii” s-a desfășurat în perioada 9-23 noiembrie 2020, pentru o grupă de profesori care predau în liceele din județul Tulcea. Sesiunile online de formare au cuprins teme de interes pentru profesorii care predau discipline tehnice, competențele dezvoltate vizând organizarea și […]