Programe de formare

Program de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”

 28 noiembrie 2019  08:40:27

În perioada 02-19.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau în învățământul preșcolar, în anul școlar 2019-2020, în grădinițele din mediul urban și […]

Program de formare „Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina educație fizică și sport”

 28 noiembrie 2019  08:38:33

În perioada 01.11.2019-16.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina educație fizică și sport”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din profesori care predau disciplina educație fizică și sport la ciclul primar, gimnazial și liceal, […]

Program de formare „Aspecte esențiale ale activității didactice în cadrul disciplinelor din aria curriculară Arte”

 28 noiembrie 2019  08:36:58

În perioada 02.11.2019-22.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Aspecte esențiale ale activității didactice în cadrul disciplinelor din aria curriculară Arte”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice, profesori calificați/necalificați și suplinitori calificați care predau disciplinele Educaţie muzicală şi […]

Program de formare ” Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”

 28 noiembrie 2019  08:34:49

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 09.11.2019-20.11.2019 programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, avizat de Ministerul educației și Cercetării, cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din responsabilii cu proiectele educaționale din școli, consilierii educativi și alte cadre didactice delegate de unitățile școlare. Calendarul […]

Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

 20 noiembrie 2019  10:00:39

În perioada 09-16.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, gratuit, avizat de Ministerul Educației Naționale, cu durata de 16 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în Colectivul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2019-2020. Calendarul activităților programului de […]

Program de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”

 15 noiembrie 2019  13:14:32

În perioada 31.10 – 02.11.2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, curs identificat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea ca fiind o nevoie locală de perfecționare și inclus în Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020, cu durata de 24 ore. Grupa a fost […]