Programe de formare

Program de formare ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare” – 2017

 28 septembrie 2017  06:55:46

În perioada 15-22 septembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al Ministerului Educației Naționale cu durata de 16 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, în […]

Program de formare a profesorilor evaluatori la examenele naționale 2017 – 8 grupe

 28 august 2017  08:32:30

În perioada mai-iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 16 ore. Grupele de formabili au fost constituite din profesori evaluatori la disciplinele incluse ca probă la examenele naționale […]

”Programul de pregătire pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante” sesiunea 2017

 24 august 2017  13:32:58

În perioada iunie-iulie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Programul de pregătire pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore., pentru două grupe de formabilic onstituite din cadre didactice înscrise la examenul […]