Programe de formare

Programul de formare ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)

 22 martie 2021  08:34:40

Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat în perioada 27.02.2021-20.03.2021, programul de formare ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 16 ore. Grupa de formabili a cuprins 35 de profesori care predau la Școala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea. […]

Curs de perfecționare secretar

 5 martie 2021  08:27:53

În perioada 15 februarie – 3 martie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat online cursul de perfecționare secretar, avizat M.E.C., cu durata de 12 ore, grupul țintă fiind format din profesori și secretari anagajați în unitățile de învățământ preuniversitar. Sesiunile de formare au facilitat cunoașterea cadrului legislativ, a regimului actelor de studii și al […]

Curs de formare online ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1

 15 februarie 2021  11:50:41

În perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul avizat M.E.C. cu titlul ”Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”, grupa 1. În cadrul programului de formare online, cursanții și-au format/dezvoltat competențe privind utilizarea de tehnici de consiliere psihopedagogică și de instrumente digitale în activitatea de consiliere online, precum […]

Program de formare online ”Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”

 7 decembrie 2020  13:17:09

Programul de formare continuă ”Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii” s-a desfășurat în perioada 9-23 noiembrie 2020, pentru o grupă de profesori care predau în liceele din județul Tulcea. Sesiunile online de formare au cuprins teme de interes pentru profesorii care predau discipline tehnice, competențele dezvoltate vizând organizarea și […]

Curs de formare online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” grupa 4

 7 decembrie 2020  13:12:57

În perioada 14– 20 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 10 ore. Grupa a fost formată din 34 de profesori selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în anul școlar 2020-2021, pentru disciplinele: […]

Program de formare online „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică” grupa 2

 7 decembrie 2020  13:11:00

În perioada 7 -25 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. A doua grupă de cursanți a fost formată din profesori care predau disciplina matematică, în învățământul gimnazial și liceal din […]