Programe de formare

Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ

 10 iunie 2022  09:55:26

În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, curs avizat de Ministerul Educației cu durata de 16 ore. Grupul țintă a fost format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la examenul […]

Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

 10 iunie 2022  09:53:55

În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, curs gratuit avizat de Ministerul Educației, pentru o grupă de formabili alcătuită din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise la concursul de titularizare […]

Curs de perfecționare pentru bibliotecari

 10 iunie 2022  09:52:09

În perioada 26 mai 2022 – 09 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă a fost alcătuit din 19 bibliotecari școlari care își desfășoară activitatea în unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Tematica programului de formare […]

Program de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, grupa 2

 29 aprilie 2022  07:37:14

În perioada 17 martie – 28 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea. Pe parcursul a 40 de ore, în sesiuni de formare desfășurate online sincron/asincron, absolvenții au abordat module tematice vizând dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bulliyng-ului, importanța parteneriatului […]

Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 2

 29 aprilie 2022  05:49:38

În perioada 4 martie – 26 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea, grupa 2, seria 2021-2022, grup țintă personal didactic și didactic auxiliar angajat în învățământul preuniversitar. Sub coordonarea formatorului Mihaela Spătaru, pe parcursul […]

Program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, grupa 1

 14 aprilie 2022  13:26:57

În perioada 04.03.2022-11.04.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Vrancea și Sibiu. Programul de formare a dezvoltat cadrelor didactice participante competențe de aplicare a strategiilor […]

Program de fomare_Profesor și Părinte AZI

 14 martie 2022  12:49:13

În perioada 16 decembrie 2021 – 11 martie 2022 s-a desfășurat programul de formare ,,Profesor și Părinte AZI”, cu durata de 80 ore, 20 credite profesionale transferabile, furnizat de Asociația Proacta EDU în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, pentru 2 grupe de cadre didactice din județul Tulcea. Programul a abordat relația părinte – școală […]

Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1

 7 martie 2022  13:01:03

În perioada 03.12.2021 – 28.02.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1, cu durata de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă a cuprins personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematica […]