Programe de formare

Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

 29 noiembrie 2022  16:16:00

În perioada 19-26 noiembrie 2022, s-a desfășurat „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat M.E., cu durata de 12 ore. Cursul, finanțat din bugetul de perfecționare alocat de către Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice, s-a desfășurat online, fiind furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ și a […]

Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ

 10 iunie 2022  09:55:26

În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, curs avizat de Ministerul Educației cu durata de 16 ore. Grupul țintă a fost format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la examenul […]

Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

 10 iunie 2022  09:53:55

În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, curs gratuit avizat de Ministerul Educației, pentru o grupă de formabili alcătuită din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise la concursul de titularizare […]