Arhivă Programe de formare 2017-2018

Program de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”

 2 februarie 2018  08:44:13

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în luna ianuarie 2018 programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din directori de unități de învățământ, responsabili cu proiectele educaționale din școli, consilieri educativi și alte cadre didactice interesate. Calendarul […]

Program de formare „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” – 2 grupe, seria 2017-2018

 2 februarie 2018  08:38:07

În perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018, la Casa Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat programul de formare “Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, cu durata de 102 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru 2 grupe de formabili. Grupele de formabili au fost constituite […]

Program de formare ”Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”

 29 ianuarie 2018  11:46:50

În perioada 09.12.2017–26.01.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”, program acreditat prin O.M. nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea […]

Program de formare „Curs de învățare a limbii engleze”

 16 ianuarie 2018  08:03:10

În perioada 25.11.2017-12.01.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Curs de învățare a limbii engleze”, program avizat M.E.N., cu durata de 30 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învăţământul preuniversitar tulcean, la care s-au adăugat și beneficiari proveniți din alte instituții. Cursanții au parcurs următoarele module: Modulul […]

Program de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – grupa 1, seria 2017-2018

 19 decembrie 2017  11:21:52

În perioada 17 noiembrie – 16 decembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5031/26.08.2016, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile, la care au participat 25 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din […]

”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” – an școlar 2017-2018

 13 decembrie 2017  12:50:12

În perioada noiembrie-decembrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, program gratuit, avizat M.E.N., cu durata de 16 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în Colectivul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2017-2018, care nu au parcurs anterior […]