Arhivă Programe de formare 2016-2017

Program de formare ”Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” grupa 7

 17 ianuarie 2017  08:56:11

În perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017, s-a desfășurat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili. Grupa de formabili a fost constituită din 25 cursanți, cadre didactice din școlile […]

Program de formare Asigurarea calitatii in educatie – grupele 1 si 2

 17 ianuarie 2017  08:52:05

În perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Asigurarea calității în educație”, acreditat prin OMEN nr. 4383/22.08.2014, cu durata de 89 ore, și finalizat cu acordarea a 22 credite profesionale transferabile, pentru două grupe de formabili. Grupele de formabili au fost constituite din cadre didactice care își […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul scolar – nivel II”- grupa 9

 17 ianuarie 2017  08:50:02

În perioada 10 decembrie 2016 – 10 ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar – nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili […]

Program pentru pregatirea debutantilor la examenul national de acordare a definitivarii in invatamant, locatie Colegiul „Brad Segal” Tulcea

 20 decembrie 2016  09:07:07

În luna decembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore. Grupa de formabili au fost constituită din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ, sesiunea 2017. Calendarul activităților programului […]

Program de perfectionare a metodistilor ISJ, locatie Colegiul „Brad Segal” Tulcea

 20 decembrie 2016  09:04:56

În luna decembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat „Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat M.E.N.C.Ș. cu durata de 16 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadrele didactice selectate în corpul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2016-2017 care nu au parcurs anterior acest program […]

Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 2016

 27 septembrie 2016  09:11:46

În luna septembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice cu durata de 16 ore. Cele 2 grupe de formabili au fost constituite din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în […]