Arhivă Programe de formare 2016-2017

Program de formare „Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare”

 13 iunie 2017  06:05:27

În perioada 5 – 20 mai 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare, avizat M.E.N., durata 24 ore, având ca grup țintă 17 cadre didactice din unitățile școlare din județul Tulcea. Structurat într-un format preponderent aplicativ, cursul a contribuit […]

Program de formare „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală”

 6 iunie 2017  08:36:39

În perioada martie 2017 – mai 2017, la Casa Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat programul de formare “Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, cu durata de 102 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili. Grupa de formabili a fost constituită […]

Program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”

 16 mai 2017  08:39:34

În perioada 18.03.2017–15.05.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat 2 grupe în cadrul programului de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M.E.N.C.Ș Nr. 5031/26.08.2018, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. La cele 2 grupe de formare au participat 43 de cadre didactice din […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”-grupa 10

 5 aprilie 2017  08:42:08

În perioada 11.03.2017–29.03.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a […]

Program de formare „Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”- grupa 1, 2017

 30 martie 2017  08:46:01

În perioada 25.02.2017–19.03.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”, program acreditat prin O.M. Nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea […]

Program de formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” – grupa 8

 16 februarie 2017  08:48:10

În perioada decembrie 2016 – februarie 2017, la Casa Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, furnizor SIVECO SA, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili. Grupa de formabili a fost […]