Arhivă Programe de formare 2016-2017

Program de formare a profesorilor evaluatori la examenele naționale 2017 – 8 grupe

 28 august 2017  08:32:30

În perioada mai-iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 16 ore. Grupele de formabili au fost constituite din profesori evaluatori la disciplinele incluse ca probă la examenele naționale […]

”Programul de pregătire pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante” sesiunea 2017

 24 august 2017  13:32:58

În perioada iunie-iulie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Programul de pregătire pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ şi pentru concursul naţional de ocupare a posturilor vacante”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 ore., pentru două grupe de formabilic onstituite din cadre didactice înscrise la examenul […]

Program de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar” – 2017

 28 iunie 2017  08:24:48

În perioada mai-iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, program acreditat prin O.M. Nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea în şcolile tulcene. […]

Program de formare „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic” 2017 – 2 grupe

 28 iunie 2017  08:22:10

În luna iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic”, avizat de M.E.N.C.Ș., cu durata de 16 ore. Grupele de formabili au fost constituite din profesori evaluatori la examenele de certificare a calificării profesionale […]

Program de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – grupa 3

 26 iunie 2017  08:27:21

În perioada 26.05.2017-22.06.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M.E.N.C.Ș Nr. 5031/26.08.2018, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile, la care au participat 23 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Tulcea. Cursanții și-au dezvoltat […]

Program de formare ”Asigurarea calității în educație”

 14 iunie 2017  08:34:37

În perioada mai 2017 – iunie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Asigurarea calității în educație”, acreditat prin OMEN nr. 4383/22.08.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 22 credite profesionale transferabile, pentru două grupe de formabili. Grupele de formabili au fost constituite din cadre didactice care își […]