Arhivă Programe de formare 2015-2016

Program de formare „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” – grupa 2

 8 octombrie 2015  10:11:07

În perioada 14.09.2015 – 2.10.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, furnizat de SIVECO România SA, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 25 cursanți, cadre didactice […]

Program de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” 2015

 17 septembrie 2015  10:15:31

În prima parte a lunii septembrie 2015, la Casa Corpului Didactic Tulcea și Colegiul „Brad Segal” Tulcea a fost organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, avizat M.E.C.Ș. cu durata de 16 ore. Cele 3 grupe de formabili au fost formate din cadre didactice care vor preda […]