Arhivă Programe de formare 2015-2016

Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

 14 decembrie 2015  09:59:54

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J., curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 25 de ore. Cele 4 grupe de formabili au fost constituite din cadrele didactice selectate în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în anul școlar 2015-2016. Calendarul activităților programului de […]

Program de perfecționare pentru inspectori școlari

 14 decembrie 2015  09:46:23

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul de perfecționare pentru inspectori școlari, curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din 19 inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și 2 profesori metodiști din echipa Casei Corpului Didactic Tulcea. Calendarul activităților programului […]

Program de formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” – grupa 3

 7 decembrie 2015  10:07:37

În perioada octombrie – decembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 23 cursanți, cadre didactice din școlile tulcene. Prin […]

Program de formare „Abilitare curriculara in invatamantul prescolar”

 7 decembrie 2015  10:04:11

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Abilitare curriculară în învățământul preșcolar”, curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din 22 de cadre didactice debutante, cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor și cadre didactice necalificate din învăţământul preşcolar din […]

Curs – Managementul conflictelor din mediul scolar – nivel 2 – grupa 6

 23 octombrie 2015  10:09:19

În perioada 3-16 octombrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 21 cursanți, […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul scolar – nivel II”- grupa 5

 8 octombrie 2015  10:13:09

În perioada 19-30 septembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar – nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din […]