Arhivă Programe de formare 2014-2015

Program de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învăţământul primar”

 20 noiembrie 2014  08:17:55

În luna noiembrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învăţământul primar”, cu durata de 24 ore, avizat de M.E.N. În cadrul sesiunilor de formare doamna inspector şcolar pentru învăţământul primar, prof. Mioara Ranciu au participat 58 cursanți, cadre didactice care predau la clasele pregătitoare/ clasele I/ […]

Management Educațional

 6 ianuarie 2014  09:32:37

În perioada octombrie- noiembrie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Management educațional” acreditat prin O.M. nr.3001/05.01.2011, cu durata de 110 ore și finalizat cu acordarea a 30 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 28 cursanți, directori și cadre didactice din municipiul și județul Tulcea. Calendarul activităților […]

Proiect Național Necenzurat

 5 ianuarie 2014  08:58:02

Program de formare “Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri” În acest an școlar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea implementează Proiectul Naţional „Necenzurat” în următoarele 12 școli pilot din județul Tulcea: Școala Gimnazială ” Nifon Bălășescu” Tulcea, Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea, Școala Gimnazială ”I.L.Caragiale” Tulcea, […]