Arhivă Programe de formare 2014-2015

Program de formare ”Școala incluzivă”- grupa 1

 2 aprilie 2015  07:54:52

În perioada 12.02.2015 – 27.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Școala incluzivă”, acreditat prin O.M. Nr. 4735/12.07.2012., cu durata de 70 de ore și 17 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 30 cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în școli din județul și municipiul Tulcea. Calendarul […]

Program de formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”

 30 martie 2015  08:00:07

În perioada 27.02.2012 – 27.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, furnizat de SIVECO România SA, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 25 cursanți, cadre didactice […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar – nivel II” – grupa 1

 4 martie 2015  08:01:42

În perioada 13.02.2015- 27.02.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 20 […]

Proiectarea curriculară centrată pe competențe

 9 februarie 2015  08:03:05

În perioada decembrie-februarie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a găzduit programul de formare „Proiectarea curriculară centrată pe competențe” acreditat prin O.M.E.C.T.S. Nr. 6170/07.11.2011, furnizat de Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 14 cursanți, […]

Management educațional

 8 ianuarie 2015  08:05:54

În perioada 4.12.2014 – 5.01.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Management educațional” acreditat prin O.M. nr.3001/05.01.2011, cu durata de 110 ore și finalizat cu acordarea a 30 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 15 cursanți, directori și cadre didactice din municipiul și județul Tulcea. Calendarul activităților […]

Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J. Tulcea

 4 decembrie 2014  08:15:53

În perioada 14-28 decembrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, program gratuit, avizat M.E.N. cu durata de 25 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice selectate în anul școlar 2014-2015 în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, pe diverse specialități. Calendarul activităților […]