Arhivă Programe de formare 2014-2015

Program pentru pregatirea debutantilor la examenul national de acordare a definitivării in invatamant

 30 iunie 2015  07:32:01

În perioada 13.06.2015 – 26.06.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, avizat de M.E.C.Ș., cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice debutante înscrise la examenul național de acordare a definitivării în învățământ […]

Programe de formare pentru cadre didactice din mediul rural, proiect POSDRU ID 137603

 9 iunie 2015  07:34:10

În perioada februarie-mai 2015, la Casa Corpului Didactic Tulcea și în cadrul Filialei C.C.D. – Școala Gimnazială ”Panait Cerna” din localitatea Cerna s-au desfășurat și finalizat programele de formare gratuite din cadrul proiectului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în scopul formării de competențe cheie relevante la elevi” ID […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”- grupa 4

 13 mai 2015  07:36:16

În perioada 31.03.2015- 08.05.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 25 de […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II” – grupa 2

 6 aprilie 2015  07:38:18

În perioada 14.03.2015- 28.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 31 cursanți, […]

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”-grupa 3

 3 aprilie 2015  07:40:51

În perioada 12.03.2015- 30.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 29 cursanți, cadre […]

Program de formare ”Școala incluzivă”- grupa 2

 2 aprilie 2015  07:56:42

În perioada februarie – martie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Școala incluzivă”, acreditat de M.E.N., cu durata de 70 de ore și 17 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 29 de cadre didactice din județul și municipiul Tulcea. Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele module: 1.”Educația […]