Arhivă Evenimente 2017-2018

14 NOIEMBRIE 2017 – ”ZIUA DOBROGEI” sărbătorită la Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu” Tulcea

 17 noiembrie 2017  12:09:18

În cadrul acțiunii de monitorizare a Centrelor de Documentare și Informare și a bibliotecilor școlare, coordonatorul CCD Tulcea, a participat la activitatea dedicată ”Zilei Dobrogei”, la Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu”. A fost evocată ziua de 14 Noiembrie — Unirea Dobrogei cu patria. Caracterul interdisciplinar al activității a facilitat învățarea elevilor despre vestigiile istorice existente în […]

CDI – spațiu educațional propice abordărilor trans/interdisciplinare

 7 noiembrie 2017  09:43:14

Joi, 2 noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic a organizat în parteneriat cu Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teoretic “Vasile Bacalu” Mahmudia, activitatea metodică a responsabililor CDI și bibliotecarilor școlari cu tema “CDI – spațiu educațional propice abordărilor trans/interdisciplinare ”. Activitatea a fost axată pe metode moderne de învățare, resurse multimedia și tehnologii IT […]

Activitate de monitorizare a bibliotecii școlare din cadrul Școlii Profesionale „Danubius” Tulcea

 31 octombrie 2017  10:52:54

Vineri, 20 octombrie 2017, la Școala Profesională ”Danubius” Tulcea, a fost efectuată vizita de monitorizare a activității bibliotecii școlare, conform graficului de monitorizare elaborat de Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de coordonator metodologic al bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (O.M. 5556/7.X. 2011, Art. 10, alin. (3)). Activitatea “Pe cărările toamnei” […]

Consfătuirea bibliotecarilor școlari și responsabililor CDI

 31 octombrie 2017  10:52:04

Miercuri, 25 octombrie 2017, în amfiteatrul Colegiului „Henri Coandă” Tulcea, a avut loc consfătuirea responsabililor centrelor de documentare şi informare şi bibliotecarilor şcolari din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea. A fost analizată activitatea desfăşurată în anul şcolar 2016 – 2017, progresele înregistrate, precum și măsurile privind îmbunătățirea unor aspecte constatate. Nota informativă adresată bibliotecarilor […]

Ziua Internațională a Educației – Activitate metodică a bibliotecarilor școlari / responsabililor CDI

 9 octombrie 2017  12:19:26

Joi, 5 octombrie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea şi Şcoala Gimnazială Jijila au organizat activitatea metodică a bibliotecarilor şcolari/responsabililor Centrelor de documentare și informare din școlile arondate filialelor C.C.D. Tulcea, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” din comuna Luncavița și Școala Gimnazială ”Panait Cerna” din comuna Cerna. Acțiunea a fost dedicată Zilei Internaţionale a Educaţiei și a […]

Activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din județul Tulcea

 9 octombrie 2017  12:13:40

Miercuri, 4 octombrie 2017, la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea a avut loc activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme: Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018, legislația specifică domeniului dezvoltării profesionale, identificarea nevoii de formare la nivel de […]