Comunicate de presă

Conferinta „ARACIP-10”

 23 octombrie 2015  06:42:10

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a organizat vineri, 18 septembrie 2015, conferința „ARACIP-10”, cu ocazia încheierii primului deceniu de activitate și finalizarea a două proiecte strategice: „Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316” și „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale – ID 138879”. La evenimentul […]

Monitorizare Centre de Documentare si Informare (CDI) din municipiul si judetul Tulcea

 23 iunie 2015  06:41:37

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 15 septembrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a planificat monitorizarea Centrelor de Documentare și Informare (CDI) din unități școlare din municipiul și județul Tulcea, în anul școlar 2014-2015. În perioada februarie-iunie 2015 au fost monitorizate un număr de șapte C.D.I.-uri din unitățile școlare: Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu” […]

Implementare proiect de parteneriat strategic în cadrul Programului Erasmus plus alături de parteneri din Ungaria Turcia Spania și Lituania

 17 noiembrie 2014  06:25:52

În perioada septembrie 2014 – august 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea implementează proiectul de parteneriat strategic ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, în cadrul Programului Erasmus+. Partenerii implicați în proiect sunt Casa Corpului Didactic Tulcea/România, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen/Ungaria, […]

Lansarea Ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea pentru anul școlar 2014-2015

 20 octombrie 2014  06:25:22

În perioada 21-27 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea lansează oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015, în cadrul întâlnirilor cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli, directori și inspectori școlari. Acțiunile se vor desfășura în Tulcea și în cele trei filiale județene din Babadag, Luncavița și Cerna. Oferta de formare va fi publicată […]

Casa Corpului Didactic Tulcea, Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, POSDRU /157/1.3/S/137603

 16 octombrie 2014  06:20:48

Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea va organiza activitățile de formare din cadrul proiectului POSDRU /157/1.3/S/137603 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi”. Descarcă atașament: Comunicat selectie grup tinta judetul Tulcea