Arhivă anunțuri 2018-2019

Notă informativă cadre didactice

 12 noiembrie 2018  11:56:39
În documentul Notă informativă pe care îl găsiți AICI, predat responsabilului cu formarea continuă la întâlnirea din octombrie, găsiți informații privind organizarea cursurilor.

Anunț avizare ofertă

 12 noiembrie 2018  11:52:06
În atenția personalului didactic și didactic auxiliar Oferta de formare pentru anul 2018-2019 a fost avizată de M.E.N. prin adresa nr.37623/22.10.2018 și este postată pe site în secțiunea Oferta de formare 2018-2019