CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA – PARTENER ÎN 2 PROIECTE POCU

În perioada 2017-2020, Casa Corpului Didactic Tulcea are calitatea de partener în 2 proiecte care au fost aprobate și au primit finanțare europeană în cadrul Programulului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020:

Proiect 1: ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED, POCU 106346
Beneficiar/Lider parteneriat: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea
Partener: Casa Corpului Didactic Tulcea
Proiectul vizează derularea programelor A Doua Șansă în 8 unități școlare și Școală după Școală în 12 unități școlare din județul Tulcea.
În calitate de partener, Casa Corpului Didactic Tulcea asigură formarea cadrelor didactice din grupul țintă și consilierea educațională.
Valoarea adăugată se va reflecta în realizarea unei rețele de telecentre de educație deschisă și implementarea conceptului de educație la distanță;

Proiect 2: Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării_ PRO_ITI, POCU 106371
Beneficiar/Lider parteneriat: Centrul Județean de Resurse si Asistență Educaționale Tulcea
Partener 1: Casa Corpului Didactic Tulcea
Partener 2: Sindicatul Liceului de Artă Tulcea
Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic pentru 330 persoane din grupul țintă și 30 de manageri școlari din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate în 15 unități școlare defavorizate din regiunea ITI Delta Dunării, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
În calitate de partener, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programe de formare continuă pentru dezvoltarea unor competențe transversale
Valoarea adăugată se va reflecta în realizarea unei rețele locale ”e-Mentor pentru prevenirea abandonului școlar” în 15 scoli/structuri școlare din regiunea ITI Delta Dunării și a unui program de mentorat pentru activități practice cu directorii de unități de învățământ preuniversitar implicați în proiect ”MENTOR on-line”.